Onderwijsontwikkeling


Analyseren & Organiseren

Ik formuleer doelstellingen, benodigdheden en deeltaken van het project, en ik stel een planning op.

Aansturen & Motiveren

Als aanspreekpunt van het project stuur ik het projectteam aan, ik bewaak het budget, de voortgang en deadlines.

Begeleiden & Communiceren

Ik zorg voor informatievoorziening aan interne en externe partijen en tijdige oplevering van de producten binnen het budget.

[

 

digitaliseren


Onderwijs wordt meer en meer in samenspraak met school, docent en leerling gemaakt. Educatieve uitgeverijen zijn genoodzaakt het traditionele onderwijs beetje bij beetje los te laten en te innoveren. De eerste stap is vaak digitaliseren. Door de digitale wereld in te zetten bij het leerproces stomen zij de leerling klaar voor de 21e eeuw. Bij Thieme Meulenhoff heb ik binnen een multidisciplinair en zelfsturend team de digitalisering van verschillende lesmethodes voor het voortgezet onderwijs begeleid. Er Agile gewerkt volgens de Scrum methode, een handig framework dat kan worden ingezet om software in teamverband te ontwikkelen. Deze methode is in de eerste instantie eenvoudig, en handig voor net startende projecten, vooral omdat deze weinig overhead oplevert.
Ik werkte onder andere aan Op Niveau (Nederlands), Feniks (Geschiedenis), Carte Orange (Frans), De Geo (Aardrijkskunde), New Interface (Engels) en Phoenix (History). Ik begon bij de start van het project op Feniks. Net als bij een aantal andere lesmethodes was de folio al gemaakt, en werd dat de basis voor het digitale lespakket. Zodra ik de kopij had nagelopen, zette ik deze uit bij de contentverwerkers, die ervoor zorgden dat alle content precies goed in het CMS kwam te staan. Na bepaalde tijd werd de content beschikbaar, en was deze klaar om door de testers getest te worden. Omdat er Agile gewerkt werd, liep je als team pas tijdens het testproces tegen problemen aan en werden die issues dan opgelost. Hierdoor moest ik snel schakelen tussen inhoudelijk werken aan de ene kant, en procesmatig overzicht houden aan de andere kant.
Het project werd per methode aangepakt door een ander (kleiner) team binnen het overkoepelende team. Dit zorgde ervoor dat het takenpakket als projectmanager per lesmethode nogal verschilde. Wel was ik er altijd alert op dat de deadlines gehaald moesten worden: de planning was heilig. Toch kwam het er vaak op neer dat er last minute kleine en grote aanpassingen gedaan moesten worden omdat eerdere oplossingen niet bleken te werken, vaak kort voor de oplevering van het product. Vernieuwing is voor iedereen een uitdaging en een proces van constant uitproberen, aanpassen en evalueren. Maar altijd hou ik het hoofd koel en het team samen werkend! Zo weet je het onmogelijke mogelijk te maken en zetten we samen prachtige lesmethodes neer.

 

Samen Leren vernieuwen